Mei Li Di Dao (musiques chinoise et ethnique taïwanaise), 18 novembre 2011, Musée Guimet

Homerecherchechroniques de concertsMei Li Di Dao (musiques chinoise et ethnique taïwanaise), 18 novembre 2011, Musée Guimet

Concert chroniqué par Jonathan Chambon, Julie Donatien, Roseline Drapeau, Marine Moruzzi, Alexia Vliegen (université de Paris Ouest Nanterre la Défense)

Musicens : Lin Chin Ping (yangqin), Miu Qing Ling (dizi), Zhang Pei Ling (pipa), Ma Xin Yu (liuqin, zhongruan), Zhuang Pei Jing (erhu), Zheng Qian Na (Sheng), Damien Bernard (kaval, daf, percussions), Ying Hui Wang (percussions).

Chronique:

Download (PDF, 1.16MB)

Plaquette officielle (PDF)

Written by

The author didnt add any Information to his profile yet